Gemeenteframes

De Gemeente Ternat voorziet voor zijn verenigingen reclameframes op 6 verschillende plaatsen waar evenementen aangekondigd kunnen worden.

Klit bvba helpt al jarenlang tal van verenigingen hiervoor aan aanhangborden van 30cm op 2 meter, meestal voorzien van een veranderbare datum zodat ze jaarlijks hergebruikt kunnen worden.

Wenst u gebruikt te maken van deze frames, heeft u een toelating nodig van het College van Burgemeester en Schepenen.

Gemeenteframes

Uiteraard kunnen soortgelijke borden ook aangemaakt worden voor reclameframes van andere gemeenten.

→ Meer info: